สพป.ลพ. เขต 1 จัดรายการ “สพป.ลพ. เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ” ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายการ “สพป.ลพ. เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ” ครั้งที่ 5/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน