สพป.ลพ. เขต 1ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (MOU) ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองที่ 3 ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562