สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดแข่งขันกีฬา VIP CPM2 CUP ครั้งที่ 2

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา VIP CPM2 CUP ครั้งที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสนับสนุนกระบวนการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีสุขภาพแข็งแรง โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬา VIP CPM2 CUP จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้ออกกำลังกายทุกวันพุธ และนำกีฬาสู่สถานศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีสุขภาพแข็งแรง โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ทีม และ ทีม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 1 ทีม และกีฬาเปตอง หญิง ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ทีม และ ทีม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย ทีมเกษตรมสมบูรณ์ ทีมแก้งคร้อ ทีมคอนสาร ทีมบ้านแท่น และทีม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ ทีม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน และมี ทีมคอนสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง