กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธาราม ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และสำนักสงฆ์ชะเมาสิริธรรม ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ โดยนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนถวาย พร้อมถวายภัตตาหาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร