จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วม จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นราชสักการะแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ณ สวนรุกขชาติกำแพงแสน ตั้งอยู่ภายในค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพเพิ่มเติม