การให้คำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching)ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

วันที่ 11 มีนาคม 2567  สพป.นครปฐม เขต 1  ภายใต้การนำ ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching) ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาตลอดถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคในด้านการบริหารสถานศึกษา ก่อนรับการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา​และรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​   โดยได้รับเกียรติจาก​ นายวชิระ  ก้อนในเมือง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานต่างๆ​ ในสถานศึกษา  บรรยากาศเป็นไปด้วยกัลยาณมิตรเสมือนพี่ให้คำปรึกษาแนะนำน้องๆ