โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา ภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร.ฐาปนี พวงงาม รองสพป.นฐ1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้และให้กำลังใจแก่โรงเรียนวัดดอนยายหอมและโรงเรียนบ้านหนองปากโลงที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. ทั้งนี้ ดร.ฐาปนี พวงงาม  ได้รับเลือกเป็นกรรมการตัดสินผลงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษาอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/6NkmtH7vYvgTkZJf8