สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  และได้พบปะแจ้งข้อราชการสำคัญ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3