ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจที่ 15

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจที่ 15 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน, ลำพูน,ลำปาง) เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเขตที่ให้ไว้ในการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 1 พร้อมกันนี้ได้ร่วมวางแผน/กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยมีนายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2