สพป.อุดรธานี เขต 2 ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่ากระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่ากระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการสนอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยบุคลากรได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกัน เป็นการผสานความสามัคคี ความเป็นจิตอาสา กิจกรรมสาธารณะ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ณ บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2