สพฐ,ร่วมปลูกป่าตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

วันที่19 กรกฎาคม 2562  นายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน ในสังกัด สพฐ. ร่วมปลูกป่าตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  เขาพระยาเดินธง  อำเภอพัฒนานิคม  จ.ลพบุรี

สถานที่จัดกิจกรรมเป็นพื้นที่  เขาพระยาเดินธง  อำเภอพัฒนานิคม  จ.ลพบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบในการอนุรักษ์  และฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่สำคัญจากป่าเสื่อมโทรม  เต็มไปด้วยหนามสนิม  และวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้ยากแก่การฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติ  จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูที่ดี  เพื่อให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร  นักศึกษา  และนักเรียน  ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม  และรวมถึงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ซึ่งเป็นต้นน้ำกลับคืนให้สู่ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ