สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2562

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ดร.ธนกร ไยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเกียรติ และพบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ซึ่งในที่ประชุมมีการมอบเกียรติบัตร ดังนี้ 1. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
2. โครงการโรงเรียนต้นแบบการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่

และ 3. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)