สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

วันที่  18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ ในการนิเทศติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งกำกับ ดูแล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ. ในการนี้ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานเครือข่ายโรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ได้ลงพื้นที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด โดยการแบ่งสายเป็นเครือข่าย ระหว่างวันที่ 11 – 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้เน้นย้ำให้โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรมThai School Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งให้ สพฐ.

ซึ่งได้เน้นย้ำให้โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรมThai School Lunch ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ส่งให้ สพฐ.