สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับ ม.1-ม.3 ผลการแข่งขันได้อันดับที่ 7 ของประเทศ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในการนี้เด็กหญิงอรวรรณ เชิญบ่อแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากจาบวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์ ได้เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562 กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับ ม.1-ม.3 ผลการแข่งขันได้อันดับที่ 7 ของประเทศ โดยการนำของนางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา,นางสาวนิตยา ประทุมวงศ์ ครูผู้สอน และนายพงศ์ณภัทร ดีดพิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี  ในนามของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนครู และนักเรียน โรงเรียนปากจาบวิทยา มา ณ โอกาสนี้