สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC”

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการและการแสดงผลงานนักเเรียน นักศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพสู่ตลาดแรงงาน และส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา

Latest posts by นางชลดา หล้าวงศา (see all)