สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดประชุมมอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโครงการเรียนรวม

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานการประชุมอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโครงการเรียนรวม สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยมี นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางอลิสตรา อ่อนอัด ศึกษานิเทศก์ ชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโครงการเรียนรวม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่