สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 29/2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 29/2562 โดยมีสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบาย สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน จากนั้น ได้ประชุมสภากาแฟ ในการแจ้ง ข้อราชการ เพื่อ รับทราบปัญหา และภาระกิจงานสำคัญ ของกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม จันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3