สพป.อุดรธานี เขต 2 สัมมนา การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

วันที่  26 กรกฎาคม 2562 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมมา “การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลกรทางศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 จำนวน 193 โรงเรียน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทสำหรับสถานศึกษา ได้ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบป้องกันเครือข่ายสารสนเทศให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทางการจราจรคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี