สพป.ปัตตานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ให้กับครูในสังกัดที่รับผิดชอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2