สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ น. ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายไพรวัลย์  จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  มีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี โดยถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายอาศิราวาทราชสดุดี และกระทำพิธีศาสนิกสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม มีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกันเข้าร่วมพิธี จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน มีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร