การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดการแข่งขันกรีฑา  กีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ประจำปี 2562  รอบคัดเลือกตัวแทน  โซนพื้นที่  ระหว่างวันที่  22 – 27  กรกฎาคม  2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนในสังกัด  และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งการแข่งขันประกอบด้วยนักกีฬาจากโรงเรียนทั้งในสังกัดและนอกสังกัดที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสตึก  อำเภอคูเมือง  อำเภอพุทไธสง  อำเภอนาโพธิ์  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  และอำเภอแคนดง  ดำเนินการแข่งขันกีฬา  10  ชนิด  ทั้งชายและหญิง  ดังนี้

  1.  เซปักตะกร้อ
  2. เทเบิลเทนนิส
  3. บาสเกตบอล
  4. แบตมินตัน
  5. เปตอง
  6. ฟุตซอล
  7. ฟุตบอล
  8. วอลเลย์บอลในร่ม
  9. วอลเลย์บอลชายหาด
  10. กรีฑา

ตามกำหนดการ

วันที่  22 – 25  กรกฎาคม  2562  การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ณ  โรงเรียนในสังกัด

วันที่  26  กรกฎาคม  2562  การแข่งขันกรีฑานักเรียน,  พิธีเปิดการแข่งขัน  โดยนายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต  4  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  นายหาญ แถวนาชุม ประธานชมรมผู้บริหารฯ กล่าวรายงาน  และนักกีฬาอาวุโส  นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง กล่าวนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณ  ณ  สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่  27  กรกฎาคม  2562  การแข่งขันกรีฑานักเรียน,  ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ  และพิธีปิดการแข่งขัน  ณ  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์