สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบปะผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในเรื่อง การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และอื่นๆ โดยมี นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว