นักเรียนวัดดอนยายหอม สพป. นครปฐม เขต 1 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ เขียนเล่าเรื่องจากภาพ

 

เด็กหญิงพรทิภา สมประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ   โล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงิน ๕,๐๐๐ บาท จากกิจกรรม เขียนเล่าเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เนื่องในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒   ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ในการนี้  นางสาววิมลรัตน์ สิริอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความปราบปลื้ม ชื่นชมยินดี กับรางวัลชนะเลิศระดัชาติ จากกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ