สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการประเมินผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากร และประธานเครือข่ายโรงเรียน 19 เครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในการประเมินผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ซึ่งนำโดย1. นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ , 2.นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ,3.นางสโรชินิ โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1,4.นายทรงศิลป์ อามาตย์เสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 6 และ น.ส.พรพิมล เปล่งคงคา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 คณะกรรมการ  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในภาคีเครือข่าย สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญร่วมในการประเมินฯ ครั้งนี้  ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด เพื่อนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบผลสำเร็จได้รับโล่รางวัล,เกียรติบัตรและ รางวัลต่างๆ จากงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด แด่คณะกรรมการ ในการพิจารณาครั้งนี้ด้วย