สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขต พื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 27  ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่มงานฯ,และบุคลการ ในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยเจ้าภาพงานแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้คือ สพม.เขต 30 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นประธานในพิธี โดยมีนายอุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.เขต 30 ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อต้องการสร้างเครือข่าย สร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้ง 4 เขตในจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ มีบุคลากรใน สพม.เขต 30 และสพป.ชัยภูมิ เขต 1-3 เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขัน กว่า 400 คนซึ่งมีการแข่งขันกีฬาจำนวน 4 ประเภท  คือ 1.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 2.การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง 3.การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน และ4.การแข่งขันกอล์ฟ ซึ่งได้จัดการแข่งขันแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561(ชนะเลิศได้แก่ สพม.เขต 30 ,ที่ 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 3) และมีการประกวดกองเชียร์ ของทั้ง 4 เขต ผลสรุปการแข่งขันกีฬา 1)วอลเล่ย์บอลหญิง ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อันดับ 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 2   2)ฟุตบอลชาย 7 คน ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อันดับ 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 3  3)กีฬาพื้นบ้าน รวมทุกประเภท  ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และรางวัลการประกวดกองเชียร์ ชนะเลิศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีการมอบถ้วยรางวัลแก่ สพป.สพม.ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และมอบธงกีฬาให้แก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในปี พ.ศ.2562 ต่อไป สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ