ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง และโรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.10 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว จากนั้น เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเซซ่งพัฒนา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

นางสาวทับทิม ยอดธรรม : ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

นางสาววรจนา ชมภูพร : ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)