รมว.ศธ. ไฟแรง ลงพื้นที่เชียงใหม่พบหัวหน้าส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบปะหัวหน้าส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพื่อหารือการนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษา, รับทราบข้อมูลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบาย และให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมเชษฐา โรงเรียนพุทธิโสภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยหัวหน้าส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 15, ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6, ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ในการนี้นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้การต้อรับและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย