สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ได้มาร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และได้มาอยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ได้เพิ่มพูนทักษะ ได้พัฒนาสติปัญญาและความรู้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับงานชุมนุมลูกเสือสำรองในครั้งนี้ มีจำนวนลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุม รวมทั้งสิ้น 1,050 คน ณ สนามหน้าปะรำพิธี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด