Chon 1 ร่วม MOUสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นกับการจัดการอาชีวศึกษา “ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 จังหวัด โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบริหารข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การแนะแนวสายอาชีพความร่วมมือการจัดทวิสึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหารบูรณาการการเรียนการสอนและมีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)