สพป.สิงห์บุรี จัดพิธีมอบสัญลักษณ์สภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบสัญลักษณ์สภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.สิงห์บุรี ในการประชุมสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน/เพื่อนที่ปรึกษา “คนดีของแผ่นดิน” โดยใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด และดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เมื่อระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลุกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี จากการดำเนินการอบรมดังกล่าว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรการในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.สิงห์บุรี จำนวน 32 คน