ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านจำรุง โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย และโรงเรียนบ้านเขาหินแท่น เพื่อติดตามนโยบาย อ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวัน รับทราบปัญหาในการบริหารจัดการ และให้กำลังใจคุณครูในการปฏิบัติงาน