สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับโดยนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง จากนั้นนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ได้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ บึงโพนทองใหญ่ แหลมพยอม บ้านเกษตร หมู่ที่ 11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด