สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพฐ.ร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายและรับทราบ ปัญหาและหารือข้อราชการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ