สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามแนวทาง STEM Education ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามแนวทาง STEM Education ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีนางสมจิตต์ รวมแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะการสอนวิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนได้

วิทยากร : 1. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.27

2.นายกสิณ สิมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

  1. นายจตุรงค์ กมลเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกมลาไสย สพม.24
  2.                   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)