สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมอบนโยบายและรับทราบ ปัญหาและหารือข้อราชการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบายและรับทราบ ปัญหาและหารือข้อราชการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ร้อยเอ้ด เขต 3 และประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด