สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน “ จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ 4

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ น.ส.สุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน “ จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ 4 กิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ  ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ อันเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนอำเภอหนองบัวระเหว และคณะครู นักเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก