ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เร่งรุดมอบนโยบายการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561 เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ประธานฯได้กล่าวเปิดและได้บรรยายพิเศษ โดยมีนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประธานเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อรับนโยบายนำสู่การปฏิบัติและเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเครือข่ายโดยมีผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่