ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา โครงการพัฒนาครู หลักสูตรผู้นำในตัวฉัน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา โครงการพัฒนาครู หลักสูตรผู้นำในตัวฉัน จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผู้นำแห่งความไว้วางใจ” ณ ห้องประชุม Hall 3 ชั้น 3 โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวดำเนินการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 2 มีโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 27 โรงเรียน โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไม้แดง โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านหนองบอน