สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง สพฐ.ได้พิจารณาจัดสรรคืนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 83 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 12 อัตรา และตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 71 อัตรา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดสรรอัตราในรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ละเอียด รอบคอบ บริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการเป็นสำคัญ