สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ นางนันทิรา เมตตา ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ที่เดินทางการส่งนางสาวนิตยา อนันทวรรณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บุคลากรในสังกัด ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กดูภาพทั้งหมด