สพป.ระยอง ๒ ขยายผลเครือข่ายบ้านนักวิทย์ฯ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนเครือข่าย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน สนับสนุนครู ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทดลองแบบ Hand-On และสร้างคนที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔ คน