อบรมปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุก

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ จัดอบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุก โดยมีคณะครูภาควิชาภาษาไทย ในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ เข้ารับการอบรมและปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้สำหรับสอนเด็กนักเรียนในสังกัด ให้รู้สึกมีความตั้งใจอยากเรียน และรู้สึกสนุกกับการอ่านมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ สพป.ชลบุรี เขต ๓