สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันจันทร์ที่  12  สิงหาคม  2562

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  นำโดยนายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพปบุรีรัมย์  เขต  4  และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช  2562  ดังนี้

1.เวลา  06.30  น.  พิธีทำบุญตักบาตร  ถวายเป็นพระราชกุศล  ณ  ศาลาประชาคม  และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง

2.เวลา  09.00  น.  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง

3.เวลา  10.30  น.  กิจกรรมอาสาพัฒนาลำน้ำ  ลำคลอง  ณ  บึงสระบัว  อ.พุทไธสง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และพิธีจุดทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมโรงเรียนพุทไธ