สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาขน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ในการนำสู่การปฏิบัติตามนโยบาย สพฐ. จากนั้นได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3