ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 กล่าวต้อนรับโดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้น ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงาน ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด