ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุด “วรรณโสภา” โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธาน เปิดห้องสมุด “วรรณโสภา” โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก กล่าวรายงานโดยนายวิเชียร แสงภักดี ผอ.รร.อนุบาลเมืองหนองพอก ก่อนพิธีเปิด ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนในการสร้างห้องสมุด และชมการแสดงของนักเรียน จากนั้น ประธาน ได้กล่าวชื่นชม ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ร่วมใจกันสร้างห้องสมุด “วรรณโสภา” เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อพัฒนาการศึกษา และความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของประเทศต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณ นายวัฒนา วรรณโสภา รองเลขธิการ สกสค. ที่ได้บริจาค จำนวน 500,000 บาท และคณะครูที่ได้บริจาคอีกส่วนหนึ่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ซึ่งตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมทั้งทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการจัดตั้งห้องสมุด “วรรณโสภา” ในครั้งนี้ และหวังว่า ห้องสมุด“วรรณโสภา” จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ตั้งไว้ทุกประการ และขอขอบคุณ นายสงวน ชาววัง ผอ.รร.ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัยมงคล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้อย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด