สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ ภายใน 3 เดือน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัยมงคล

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ ภายใน 3 เดือน ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัยมงคล จากนั้นได้เยี่ยมชมบูท Best Practice แถบไตรยางศ์ สร้างคำ โดยคุณครูสุภัทรา มะตะราช โรงเรียนหนองแวงบึงงาม ที่นำมาใช้เป็นสื่อการสอนในโครงการ พร้อมทดสอบนักเรียนระดับชั้น ป.1 โดยให้อ่านคำตามแผ่นป้าย ผลปรากฎว่านักเรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวชื่นชม นายสงวน ชาววัง ผอ.รร.ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 ประธานกลุ่มฯ ชัยมงคล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ได้ร่วมใจกันจัดโครงการฯ ในครัั้งนี้ พร้อมขับเคลื่อนจุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการอ่านออก เขียนได้ และจะแนะนำบอกให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้นำรูปแบบและวิธีการดังกล่าวไปเป็นต้นแบบในการเรียนการสอนต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด