สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2561 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบาย สู่การปฎิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน  และประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่