การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ชมรมเครือข่ายครูดีเชียงใหม่ เขต 3

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ชมรมเครือข่ายครูดีเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง จะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและมีความก้าวหน้าในอาชีพราชการครู ยุค Thailand 4.0 ทั้งนี้ได้นมัสการพระครูศรีสิทธิพิมล เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง บรรยายธรรมะ เรื่องคุณธรรม สำหรับครูยุค Thailand 4.0 ให้แก่คณะครูที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3