สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ.

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา แสดงความและตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ในกิจกรรมเช้าวันจันทร์ จากนั้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้พบปะแจ้งข้อราชการ และการปฏิบัติงานของกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ.ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3